[KTTT] Chuyến kiến tập KS, Resort tại Phan Thiết của NHKS1K5 và NHKS2K5

CHUYẾN KIẾN TẬP CÁC KHÁCH SẠN, RESORT TẠI PHAN THIẾT CỦA LỚP NHKS1K5 VÀ NHKS2K5 [useyourdrive dir="1EdPreAN4S7-WtcBQ0ua-oi58z4af--5X" mode="gallery" viewrole="administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest" downloadrole="all" roottext="KIẾ...

[KT] Lớp NHKS1K3 và NHKS2K3 đi kiến tập tại khách sạn và Resort tại Phan Thiết

[useyourdrive dir="1apzdWEsMUZNl04f_4GioUIRotHRPLdY5" mode="gallery" viewrole="administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest" downloadrole="all" showfilenames="1" slideshow="1" showsharelink="1" roottext="KIẾN TẬP THỰC TẬP CỦA LỚP NHKS1K3 ...

Hoạt động thực tập hướng dẫn tour Nha Trang – Đà Lạt của lớp HDDLK9-CS và HDDLK10-CS

Hoạt động thực tập hướng dẫn tour Nha Trang - Đà Lạt của lớp HDDLK9-CS và HDDLK10-CS ở Phan Thiết Hoạt động thực tập hướng dẫn tour Nha Trang - Đà Lạt của lớp HDDLK9-CS và HDDLK10-CS tổ chức đêm Gala Hoạt động thực tập hướng dẫn tour Nha Trang ...