kế hoạch học kỳ phụ

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm 2019 của Khoa KHCB

Kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm 2019 của Khoa Khoa học cơ bản » Đối tượng: Học sinh bị cấm thi do nghỉ quá 20% số tiết; Điểm trung bình môn dưới 5; Học sinh bị nợ môn » Lệ phí: Theo quy định » Lịch học: từ ngày 18/7/2019 đến 25/7/2019 » Lịch thi: ngày 08/8/2019

Đọc tiếp