– Giới thiệu sơ lược về ngành nghề Thiết kế thời trang:
Người học được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ kỹ thuật trong qui trình sản xuất hàng may công nghiệp, kỹ thuật sáng tác và hoàn chỉnh sản phẩm thời trang. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh. Đồng thời có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

– Nhu cầu đào tạo:
Đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội tại các vị trí nhân viên thiết kế, kỹ thuật trong dây chuyền sản xuất công nghiệp ngành hàng may mặc và thời trang, có khả năng sáng tác và hoàn thiện những bộ sưu tập thời trang theo qui trình thiết kế-tạo mẫu-sản xuất công nghiệp phục vụ nhu cầu tiêu dùng của xã hội.

– Năng lực đào tạo:
Tạo điều kiện cho người học có nhiều cơ hội về việc làm và thăng tiến trong nghề nghiệp, thu nhập. Đồng thời có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

– Hệ đào tạo: Cao đẳng liên thông
– Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (03 học kỳ)

MÃ MÔNTÊN MÔN HỌCTÍN CHỈ
ICÁC MÔN HỌC CHUNG7
MH 01Giáo dục pháp luật2
MH 02Pháp Luật1
MH 03Giáo dục thể chất1
MH 04Giáo dục quốc phòng- An ninh1
MH 05Tin học1
MH 06Ngoại ngữ (AV)2
II.CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN NGÀNH/ NGHỀ25
II.1MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ2
MH 07Quản lý chất lượng sản phẩm2
II.2MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN NGHỀ23
MH 08Thiết kế trang phục 22
MH 09May áo JACKET3
MH 10Thiết kế trang phục 31
MH 11May áo váy, Dạ hội1
MH 12May áo dài1
MH 13Thiết kế mẫu công nghiệp3
MH 14Thiết kế công nghiệp3
MH 15Thực tập thiết kế trang phục 2 + 32
MH 16Thực tập thiết kế công nghiệp2
MH 17Thực tập tốt nghiệp5
TỔNG CỘNG32

1.  Về kiến thức:
– Hiểu các nội dung cơ bản về Nhà nước và các qui định về pháp luật, chính trị của Việt Nam;
– Vận dụng được kiến thức cơ bản trong lĩnh vực xã hội và nhân văn vào chuyên ngành được đào tạo;
– Đánh giá được các tác phẩm được sáng tác về trang phục;
– Đánh giá và xử lý được nguyên phụ liệu phù hợp với sản phẩm;
– Vận dụng được qui trình công nghệ thiết kế và sản xuất sản phẩm may mặc;
– Tin học : Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.
2. Về kỹ năng:
– Thực hiện thiết kế, cắt, may các lọai sản phẩm may mặc;
– Phân tích và tổng hợp được các nhiệm vụ trong qui trình sản xuất hàng may công nghiệp;
– Vận dụng được kiến thức an tòan lao động, an tòan điện, biện pháp bảo hộ lao động;
– Đánh giá được qui cách và phương pháp lắp ráp sản phẩm thời trang;
– Tiếng Anh: Đạt chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 theo khung tham chiếu châu âu hoặc TOEIC 350 hoặc tương đương.
3. Thái độ, giá trị, thiên hướng:
– Nhận thức được vị trí, trách nhiệm của mình; có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; làm việc theo nhóm, có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo.
– Có thiên hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực nghề nghiệp.
4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm:
– Làm việc độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong điều kiện làm việc thay đổi; có thái độ phục vụ và trách nhiệm công dân. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã được định sẵn.
– Đánh giá được hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện công việc.

– Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, sinh viên trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền may công nghiệp hoặc trực tiếp làm việc tại:
• Phòng kỹ thuật của các công ty may công nghiệp;
• Tham gia quản lý ở cấp tổ sản xuất;
• Tham gia sản xuất trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may;
• Làm việc độc lập tại cơ sở do cá nhân tự tổ chức sản xuất;
• Ngoài ra sinh viên còn có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

Đang cập nhật thông tin…