GIỚI THIỆU VỀ KHOA CHÍNH TRỊ – QUỐC PHÒNG

      Khoa Chính trị – Quốc phòng được thành lập từ năm học 2018 – 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn Ngày 1 tháng 9 năm 2018. Dựa trên sự hợp nhất của Khoa Lý luận chính trị và Tổ giáo dục Thể chất- quốc phòng an ninh. Khi được thành lập khoa có nhiệm vụ thực hiện giảng dạy 3 bộ môn , Bộ môn giáo dục chính trị, Bộ môn giáo dục thể chất, Bộ môn giáo dục quốc phòng an ninh cho HSSV toàn trường ở các cấp học trung cấp, cao đẳng, liên thông trung cấp lên cao đẳng với quy mô từ 4000 HSSV – 5000 HSSV mỗi năm.

Khoa Chinh tri - Quốc phòng | Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

Cơ cấu tổ chức Khoa Chinh tri – Quốc phòng | Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn