KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2019

01-KH/ĐTN: Thi Nữ sinh thanh lịch

02-KH/ĐTN: Hội thao: Đá cầu lưới và Cờ caro

03-KH/ĐTN: Lớp đối tượng đoàn

04-KH/ĐTN: Ngày hội 26/3: Gian hàng ẩm thực và trò chơi dân gian, kết nạp đoàn, tọa đàm, vinh danh cá nhân – tập thể tiêu biểu

05-KH/ĐTN: Tuyên dương bình chọn “Đoàn viên tiêu biểu, Thủ lĩnh thanh niên” năm 2019

06-KH/ĐTN: Thi trạng nguyên học đường

07-KH/ĐTN: Tháng thanh niên

Trả lời