Ban Thường vụ Quận Đoàn đề nghị cơ sở Đoàn khu vực Địa bàn dân cư, cơ sở Đoàn khu vực Trường học thực hiện đề cử xét trao giải thưởng đảm bảo những yêu cầu sau:

  1. Hồ sơ đề cử được thực hiện theo hình thức trực tuyến (theo hướng dẫn riêng, sẽ được mở chính thức từ ngày 18/10/2017). Các cá nhân tham gia giải thưởng phải khai đầy đủ các thông tin và minh chứng đính kèm các loại văn bản theo Quy chế; chú ý ghi rõ thành tích đạt được năm nào, cấp nào, chỉ giới thiệu các thành tích đạt được trong năm học 2016 – 2017. Tất cả các thành tích được khai phải có văn bản chứng minh, được hướng dẫn để cập nhật cụ thể bằng hình ảnh trên trang đăng ký trực tuyến (Ví dụ: bản photo chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, Quyết định giao đề tài NCKH, Biên bản nghiệm thu, xếp loại kết quả nghiên cứu, các loại giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận…)

*Lưu ý: Các nội dung thông tin về cuộc họp Triển khai Đăng ký trực tuyến danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2017:

– Một số hướng dẫn thao tác cơ bản:

         * Đối với các cá nhân nộp hồ sơ xét tuyên dương:

+ Bước 1: Từng cá nhân tạo tài khoản trên website và tự kê khai hồ sơ cá nhân (upload các minh chứng theo yêu cầu) lên website.

Lưu ý: Các cá nhân vui lòng chọn đơn vị Đoàn trực thuộc khi tiến hành kê khai hồ sơ. VD: Trường THPT Võ Văn Kiệt => chọn đơn vị Đoàn trực thuộc là “Quận Đoàn 8”

Tài liệu minh chứng: Bằng file scan hoặc hình chụp ( phải rõ nét). Mỗi file minh chứng dung lượng không quá 4MB/file và mỗi tiêu chí không quá 5 file minh chứng. Hình đại diện trong hồ sơ đăng ký của cá nhân yêu cầu phải là hình thẻ để Ban tổ chức có thể nhận diện được.

+ Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký và in Bản giới thiệu thành tích (Click vào mục Xem báo cáo – góc trên bên phải, tải file).

+ Bước 3: Ký tên, yêu cầu xác nhận của Khoa/bộ môn, xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường.

+ Bước 4: gửi Bản khai thành tích cá nhân Quận Đoàn. Trước ngày 02/11/2017.

  1. Sau khi các cá nhân thực hiện hồ sơ trực tuyến, các đơn vị phải thực hiện thao tác kiểm tra và xác nhận các thông tin của đơn vị, in bảng tổng hợp thành tích của đơn vị, ký xác nhận và nộp bằng văn bản giấy. Thời hạn để các đơn vị gửi bảng tổng hợp hồ sơ đề cử: chậm nhất 17g00 ngày 1/11/2017 (thứ ), gửi trực tiếp về Ban Thanh niên Trường học Quận Đoàn (liên hệ đồng chí Lê Tiến Đạt – Cán bộ Ban Thanh niên Trường học, ĐT: 790.061). Quá thời hạn trên, Ban Thường vụ Quận Đoàn không giải quyết bất kỳ trường hợp hồ sơ nào nộp trễ.

Trả lời