CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Bùi Thị Mai ChâuTrưởng khoaEmail: maichau@namsaigon.edu.vn
2Nguyễn Lê Thanh PhươngPhó Trưởng khoaEmail: thanhphuong_cntt@namsaigon.edu.vn