Cơ cấu tổ chức khoa Công nghệ thông tin

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Bùi Thị Mai ChâuTrưởng khoaEmail: maichau@namsaigon.edu.vn
2Nguyễn Lê Thanh PhươngPhó Trưởng khoaEmail: thanhphuong_cntt@namsaigon.edu.vn
3Đào Thị Xuân HườngGiảng viênEmail: xuanhuong2561@gmail.com
4Trần Thị ThanhGiảng viênEmail: thanhit82@gmail.com
5Lê Thị Thùy TrangGiảng viênEmail: letrang37@gmail.com
6Phan Thị Phương TrangGiảng viênEmail: phuongtrang@namsaigon.edu.vn
7Phạm Thị Phương ThảoGiảng viênEmail: thaophamnsg@gmail.com
8Ngô Thụy Hồng DiễmGiảng viênEmail: xedapoi83@gmail.com
9Phạm Hồng XuânGiảng viênEmail: hongxuanxh@gmail.com
10Đặng Ngọc ThơmGiảng viênEmail: ngocthom81@gmail.com
11Trần Văn NgânGiảng viênEmail: ngantranvan@gmail.com
12Mai Trung ThanhChuyên viênEmail: trungthanh@namsaigon.edu.vn