CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Nguyễn Thanh BìnhTrưởng khoaEmail: thanhbinh@namsaigon.edu.vn
2Lê Quang Trung Phó Trưởng khoaEmail: quangtrung@namsaigon.edu.vn
3Phạm Thị Mai KhanhGiảng viên
4Đặng Ngọc ĐứcGiảng viên
5Nguyễn Nhơ HảiGiảng viên
6Nguyễn Văn KhiểnGiảng viên
7Huỳnh Xuân ThanhGiảng viên
8Lê Công MinhGiảng viên
9Nguyễn Trang KhôiGiảng viên
10Lê HiênGiảng viên