CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG

STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Lê Nguyễn Thông MinhTrưởng khoaEmail: thongminhh@namsaigon.edu.vn
2Lê Quang Trung Phó Trưởng khoaEmail: quangtrung@namsaigon.edu.vn
3Huỳnh Xuân ThanhPhó Trưởng khoaEmail: xuanthanh@namsaigon.edu.vn
4Đặng Ngọc ĐứcGiảng viên
5Nguyễn Nhơn HảiGiảng viên
6Nguyễn Văn KhiểnGiảng viên
7Phạm Thị Mai KhanhGiảng viên
8Lê Công MinhGiảng viên
9Trần Minh HậuGiảng viên
10Huỳnh Lê Như ThuầnGiảng viên
11Lê Nguyễn Thanh HùngGiảng viên
12Trần Quốc ĐạtGiảng viên
13Ngô Thuận Tuấn HửuNhân viên
14Nguyễn Hoài VũNhân viên