Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT HỌ TÊN CHỨC DANH THÔNG TIN LIÊN HỆ
1 Bùi Thị Mai Châu Trưởng khoa Email: maichau@namsaigon.edu.vn
2 Nguyễn Lê Thanh Phương Phó Trưởng khoa Email: thanhphuong_cntt@namsaigon.edu.vn
3 Mai Tấn Tới Phó Trưởng khoa Email: tantoi@namsaigon.edu.vn
4 Đào Thị Xuân Hường Giảng viên Email: xuanhuong2561@gmail.com
5 Trần Thị Thanh Giảng viên Email: thanhit82@gmail.com
6 Lê Thị Thùy Trang Giảng viên Email: letrang37@gmail.com
7 Phan Thị Phương Trang Giảng viên Email: phuongtrang@namsaigon.edu.vn
8 Ngô Thụy Hồng Diễm Giảng viên Email: xedapoi83@gmail.com
9 Phạm Hồng Xuân Giảng viên Email: hongxuanxh@gmail.com
10 Đặng Ngọc Thơm Giảng viên Email: ngocthom81@gmail.com
11 Trần Văn Ngân Giảng viên Email: ngantranvan@gmail.com
12 Đặng Văn Lực Giảng viên Email: vanluc@namsaigon.edu.vn
13 Mai Trung Thanh Chuyên viên Email: trungthanh@namsaigon.edu.vn
14 Nguyễn Tấn Phát Nhân viên Email: tanphat@nsg.edu.vn