TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN


Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
VỀ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn được thành lập vào tháng 01 tháng 9 năm 2018 theo quyết định số 462/QĐ-NSG ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn của Hiệu trưởng nhà trường.
I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM:
– Tổ chức, quản lý các chương trình ngoại ngữ, tin học, kỹ năng cho các bậc học Trung cấp, Cao đẳng theo quy định của Nhà trường;
– Xây dựng và quản lý đề cương, giáo trình cho các chương trình đào tạo ngắn hạn của Trung tâm;
– Tổ chức và chủ trì các hoạt động: coi thi, chấm thi, công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, tin học và đề xuất cấp chứng chỉ tin học cho học viên theo quy định của Nhà trường;

» Xem thêm