CƠ CẤU TỔ CHỨC

* BAN GIÁM HIỆU

* KHỐI HÀNH CHÁNH

- PHÒNG HÀNH CHÁNH – TỔ CHỨC

- PHÒNG ĐÀO TẠO

- PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

- PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

- PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

- PHÒNG QUẢNG BÁ VÀ HỢP TÁC 

- PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH

- PHÒNG QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

 

* KHỐI SỰ NGHIỆP

- KHOA DU LỊCH

- KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- KHOA KINH TẾ

- KHOA Y DƯỢC

- KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

- KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG

- KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

- KHOA SƯ PHẠM MẦM NON – NỮ CÔNG

- KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

- KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

- KHOA PHÁP LÝ

- KHOA CHÍNH TRỊ - MÁC LÊNIN

- TỔ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- ĐOÀN TRƯỜNG

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Hotline: 0902.478.497
Nhắn tin qua Facebook Hỗ trợ qua Zalo Page Hỗ trợ qua tin nhắn SMS