HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐT: (08) 22.167.454 - 38.503.120

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Chat with me

Tuyển sinh Tuyển sinh

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển

Quá trình hình thành và phát triển Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Nam Sài Gòn
   Trường Trung cấp Kỹ thuật & Nghiệp vụ Nam Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm dạy nghề Quận 8 thành Trường Trung học nghề Quận 8, sau đó thay đổi danh xưng thành trường...