Danh sách trúng tuyển ngành Y sĩ năm học 2018-2019 (21/5/2018)

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018-2019
NGÀNH: Y SĨ
TRÌNH ĐỘ: THPT