THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH DƯỢC SĨ HỆ 1 NĂM ( 2017 - 2018)