THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP TIN HỌC ỨNG DỤNG HỆ 1 NĂM, CHÍNH QUY 2016 - 2017