THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC VÀ ĐIỀU DƯỠNG ( 2016 - 2017)