LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 6 - NĂM 2016 (KHÓA NGÀY 30 & 31/08/2016)