THÔNG BÁO GIA HẠN NHẬN HỒ SƠ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 2016