HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐT: (08) 22.167.454 - 38.503.120

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Chat with me

Tuyển sinh Tuyển sinh

Quy trình hoạt động

Quy trình làm việc của Phòng TCKT
I. Các quy trình làm việc của phòng TCKT: 1. Quy trình thu học phí. 2. Quy trình chuyển lương cho CB-GV-CNV. 3. Quy trình mua sắm tài sản vật tư chuyên môn. 4. Quy trình chuyển trả lương cho GV thỉnh giảng. 5. Quy...