HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐT: (08) 22.167.454 - 38.503.120

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Chat with me

Tuyển sinh Tuyển sinh

Quy trình hoạt động

Quy trình kiểm tra văn bản trình ký
Ấn/Hiện nội dung file đính kèm
Quy trình trình ký, đóng dấu
Ấn/Hiện nội dung file đính kèm
Quy trình giải quyết hồ sơ nghỉ phép, nghỉ việc
Ấn/Hiện nội dung file đính kèm