HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐT: (08) 22.167.454 - 38.503.120

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Chat with me

Tuyển sinh Tuyển sinh

Hoạt động

Hoạt Động của Phòng
 HOẠT ĐỘNG - Đ/c Trưởng phòng: lập kế hoạch định kỳ kiểm tra công tác quản lý về ANTT, PCCC. Tổ chức thực hiện việc tu sửa hoặc cải tạo phòng học, nhà làm việc; phòng hội họp, nhà thực nghiệm khoa học, thực tập sản...