HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐT: (08) 22.167.454 - 38.503.120

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Chat with me

Tuyển sinh Tuyển sinh

Giới thiệu

Giới thiệu
Phòng Thanh tra – Pháp chế- Đảm bảo chất lượng   1.     Chức năng: Phòng Thanh tra – Pháp chế- Đảm bảo chất lương có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra,...