HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐT: (08) 22.167.454 - 38.503.120

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Chat with me

Tuyển sinh Tuyển sinh

Giới thiệu

Giới thiệu
1.     Quá trình thành lập: Phòng Nghiên cứu và Phát triển ( P. NC&PT) được thành lập vào ngày 26/8/2012 theo quyết định số 525/QĐ-NSG ngày 26/8/2012 của Hiệu trưởng Trường TCKT&NV Nam Sài Gòn....