HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐT: (08) 22.167.454 - 38.503.120

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Chat with me

Tuyển sinh Tuyển sinh

Giới thiệu

Giới thiệu Phòng Công Tác Học Sinh
Là phòng chức năng thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ – BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo...