HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐT: (08) 22.167.454 - 38.503.120

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Chat with me

Tuyển sinh Tuyển sinh

Giới thiệu

Giới thiệu
GIỚI THIỆU NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG 1. Về quản trị thiết bị : - Cung ứng kịp thời vật tư, thiết bị phục vụ giảng dạy của Nhà trường. - Quản lý tốt hệ thống mạng nội bộ và mạng diện rộng phục vụ cho công tác giảng dạy và...