HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐT: (08) 22.167.454 - 38.503.120

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Chat with me

Tuyển sinh Tuyển sinh

Giới thiệu

Giới thiệu
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Điều 1: Công tác quảng bá, chiêu sinh, tuyển sinh 1.      Chức năng ·        Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác...