HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐT: (08) 22.167.454 - 38.503.120

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Chat with me

Tuyển sinh Tuyển sinh

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức: - Hiện nay, số lượng CB-CNV trong Phòng Quản trị thiết bị - Cơ sở vật chất gồm có: 1Trưởng phòng, 1 Phó Trưởng phòng, 1thủ kho kiêm bảo trì xe dạy lái, 1 nhân viên văn thư lưu trữ, 1 nhân...