HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Điện thoại: (028)3850.3120

Fax: (028)3850.4578

Tuyển sinh: (028)22.167.454 - (028)22.136.316

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email Tư vấn tuyển sinh: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Email Hợp tác doanh nghiệp - Tư vấn việc làm: vieclamnamsaigon@namsaigon.edu.vn

Biểu mẫu

Biểu mẫu cấp số mã số ứng viên tuyển viên viên chức năm học 2018-2019
PHẦN DÀNH CHO ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG (Yêu cầu phải đăng nhập)
Mẫu kê khai thông tin đăng ký tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019
PHẦN DÀNH CHO ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019 (Phải có mã số ứng viên do đơn vị tuyển dụng cấp) Thời gian cập nhật hồ sơ từ ngày 07/07 - 16/07/2018 Lưu ý: Những dữ liệu mà ứng viên nhập liệu trước ngày...
BM - Đơn xin nghỉ việc
Ấn/Hiện nội dung file đính kèm Tải về biểu mẫu: