HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐT: (08) 22.167.454 - 38.503.120

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Chat with me

Tuyển sinh Tuyển sinh

Thông báo

Kế hoạch Tổ chức Hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2011
 -   Tiếp tục cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại“, qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhà trường ngày càng vững mạnh .  -   Thông qua...