HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐT: (08) 22.167.454 - 38.503.120

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Chat with me

Tuyển sinh Tuyển sinh

Tài liệu

CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Đỗ Thiết Thạch     Quan điểm về nhân sự của các nhà quản lý như nhân viên có đáng được tin cậy không, họ có thích làm việc không, họ có khả năng sáng tạo không, … rất quan trọng. Điều này có tác động...
Thương mại điện tử
 Thương mại điện tử xuất hiện cùng với sự phổ cập mạng Internet và máy tính từ cuối những năm 1990 đầu những năm 2000. Thương mại điện tử được biết đến với khá nhiều tên gọi, phổ...