HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Điện thoại: (028)3850.3120

Fax: (028)3850.4578

Tuyển sinh: (028)22.167.454 - (028)22.136.316

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email Tư vấn tuyển sinh: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Email Hợp tác doanh nghiệp - Tư vấn việc làm: vieclamnamsaigon@namsaigon.edu.vn

Tài liệu

Tài liệu tham khảo
 Tài liệu tham khảo: 1.Nguyễn Tấn Lộc, Thực tập động cơ xăng 1,2, Đại học SPKT Tp. Hồ Chí Minh, 2007 2.Nguyễn Văn Trạng, Động cơ đốt trong 1,2, Đại học SPKT Tp. Hồ Chí Minh, 2005 3.Nguyễn Ngọc Bích, Lý  thuyết...
Hotline: 0902.478.497
Nhắn tin qua Facebook Hỗ trợ qua Zalo Page Hỗ trợ qua tin nhắn SMS