HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐT: (08) 22.167.454 - 38.503.120

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Chat with me

Tuyển sinh Tuyển sinh

Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Du lịch
Khoa hiện có 8 giáo viên biên chế là nòng cốt trong các ngành nghề đào tạo, trong đó có 3 giáo viên đang theo học các lớp Sau đại học. Ngoài ra còn có các giáo viên thỉnh giảng là các giảng viên, các chuyên viên đang công...