HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐT: (08) 22.167.454 - 38.503.120

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Chat with me

Tuyển sinh Tuyển sinh

Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Kinh tế
Lịch sử hình thành Khoa Kinh Tế tiền thân là khoa tài chính kế toán được thành lập vào 01/09/2004 trên cơ sở mở rộng quy mô đào tạo của nhà trường, ban đầu chỉ đào tạo Kế Toán Doanh Nghiệp và Tin Học Kế Toán....