Kế hoạch thao giảng và chuẩn bị hội giảng giáo viên cấp thành phố năm 2018

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, động viên nhà giáo giáo dục nghề nghiệp học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thành các tiết dạy mẫu chuẩn bị hội giảng cấp Thành phố và Toàn quốc năm 2018;

1/ Thời gian thực hiện thao giảng:

- Thời gian thao giảng được thực hiện từ ngày 17/4/2018 đến ngày  28/4/2018 (đánh giá tiết dạy do khoa tự tổ chức thực hiện theo phiếu đánh giá chung của Ban tổ chức). Kết quả thao giảng gửi về Ban tổ chức (Thầy Linh) chậm nhất ngày 03/5/2018.

- Trên cơ sở danh sách giáo viên thao giảng nhà trường mời các giảng viên và chuyên gia có kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên sâu (ưu tiên cho những giáo viên chưa đạt giải hội giảng nhà giáo cấp Thành phố).

2/ Danh sách giáo viên tham gia thao giảng:

1. Võ Chiêu Vy - Khoa Kinh tế

2. Phạm Thị Duyên - Khoa Kinh tế

3. Lê Hiên - Khoa Cơ khí động lực

4. Huỳnh Xuân Thanh - Khoa Cơ khí động lực

5. Đặng Văn Lực - Khoa Công nghệ thông tin

6. Trần Thị Thanh - Khoa Công nghệ thông tin

7. Trần Hồng Vân - Khoa Du lịch

8. Lưu Văn Sơn - Khoa Du lịch

9. Đại Thiên Thời - Khoa Điện - Điện tử

10. Nguyễn Duy Khang - Khoa Điện - Điện tử

11. Nguyễn Thị Giang - Khoa Sư phạm mầm non - Nữ công

12. Phan Thị Xuân Thơm - Khoa Sư phạm mầm non - Nữ công

13. Bùi Vân Thanh - Khoa Y dược

14. Nguyễn Ngọc Thắm - Khoa Y dược

15. Nguyễn Nhơn Hải - Khoa Cơ khí - Xây dựng

16. Lê Quang Trung - Khoa Cơ khí - Xây dựng

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email