Những bài viết mới: Thông báo, Kế hoạch, Sự kiện nổi bật

Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh, sinh viên Chuyên đề “Kiến thức về Sức khỏe sinh sản và phòng, chống HIV/AIDS” Năm học 2018 – 2019

KẾ HOẠCH Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh, sinh viên chuyên đề “Kiến thức về Sức khỏe sinh sản và phòng, chống HIV/AIDS” Năm học 2018 - 2019 

Đọc tiếp

Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” tại trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Công văn 2787/BTP- PBGDPL ngày 30 tháng 07 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018; Căn cứ Công văn số 4171/BGDĐT-PC ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ [...]

Đọc tiếp

Kế hoạch tổ chức đại hội chi đoàn năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Chi đoàn Năm học 2018 - 2019 Thực hiện theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá XI về việc sửa đổi, bổ sung và đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Căn cứ Kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn trường năm học 2018-2019; Nay Ban Chấp hành Đoàn trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn (nay là Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài [...]

Đọc tiếp