THÔNG BÁO
Về thời gian tổ chức phỏng vấn kiến thức chung, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
cho ứng viên tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019


Chia sẽ:

FacebookTwitterGoogleEmail this pagePrint this page

Trả lời

Kết nối bằng:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *