Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn là trường công lập trực thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trình độ trung cấp, cao đẳng cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Năm 2018 – 2019, Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo tuyển sinh 17 ngành trung cấp và 20 ngành cao đẳng. Trường có cơ sở vật chất khang [...]

Đọc tiếp