Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có nhiều điểm mới về chế độ thai sản, trong đó quy định lao động nam được nghỉ tối đa 14 ngày khi vợ sinh con.
Vợ sinh con, chồng được nghỉ tối đa 14 ngày. Người nhờ và người mang thai hộ đều được hưởng chế độ thai sản

Nguồn: https://vnexpress.net/infographics/thời-sự/lao-động-nam-được-nghỉ-bao-nhiêu-ngày-khi-vợ-sinh-con-3332415.html#ctr=related_news_click

Gửi phản hồi về bài viết