Thông báo về tổ chức đảm bảo an toàn chương trình học tập ngoại khóa

THÔNG BÁO Về việc tổ chức đảm bảo an toàn chương trình học tập ngoại khóa về nguồn năm 2018 Thông báo về nguồn năm 2018: tại đây Kế hoạch tổ chức học tập ngoại khóa năm 2018: tại đây

Đọc tiếp

Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện HSSV học kỳ 1 năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện HSSV và xét công nhận danh hiệu cá nhân HSSV và tập thể lớp học kỳ 1, năm học 2018-2019 

Đọc tiếp

THÔNG BÁO KHẨN: Về cho học sinh nghỉ học ngày 26/11/2018

Thực hiện theo Công văn số 4143/GDĐT-VP ngày 25/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ học ngày 26/11/2018; Nay Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo HSSV trường được nghỉ học: thứ 2, ngày 26/11/2018.

Đọc tiếp