Hoạt động khám và chữa bệnh miễn phí tại Tây Ninh của Khoa Y dược - Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH MIỄN PHÍ TÂY NINH
Tháng 12/2018

MỘT HÌNH ẢNH

Hoạt động khám và chữa bệnh miễn phí tại Tây Ninh của Khoa Y dược - Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn Hoạt động khám và chữa bệnh miễn phí tại Tây Ninh của Khoa Y dược - Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn Hoạt động khám và chữa bệnh miễn phí tại Tây Ninh của Khoa Y dược - Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

Chia sẽ:

FacebookTwitterGoogleEmail this pagePrint this page

Trả lời

Kết nối bằng:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *