Xem thêm danh sách trúng tuyển hệ THPT khác:

Ngày 21/8/2018: tại đây

Ngày 20/8/2018: tại đây

Ngày 16/8/2018: tại đây

Gửi phản hồi về bài viết