CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG THANH TRA – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Họ tênChức vụEmail
Ths. Phạm Phi VânTrưởng phòngphivan@namsaigon.edu.vn
Ths.Lê Hà Diễm ChâuPhó Trưởng phòngdiemchau@namsaigon.edu.vn
Ngô Huỳnh LệnhChuyên viênhuynhlenh@namsaigon.edu.vn
Ths.Nguyễn Thị UyênChuyên viênuyen@namsaigon.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng NgọcChuyên viênhongngoc@namsaigon.edu.vn
Trần Thị Thanh HiềnChuyên viênthanhhien@namsaigon.edu.vn
Lê Thanh TrâmChuyên viênthanhtram@namsaigon.edu.vn