Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thanh toán chi phí KCB

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 50/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí KCB. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2018. Ảnh minh họa. Ảnh Dương Ngọc – TTXVN. Thông tư sửa đổi một số nội dung liên quan đến các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về: Quy chế BV, mẫu hồ sơ bệnh án, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y [...]

Đọc tiếp