Danh sách trúng tuyển Trung cấp hệ THPT (ngày 20/8/2018)

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP HỆ THPT (Cập nhật ngày 20/8/2018) Nhưng bạn có tên trong danh sách trúng tuyển vui lòng liên hệ Phòng Ghi danh của Trường để nhận thông báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học.

Đọc tiếp

Lễ công bố Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

Căn cứ theo Quyết định số 757/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; Căn cứ theo Quyết định số 1433/QĐ-GDĐT-TC ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; Nhằm kiện toàn bộ máy giúp việc cho Hiệu [...]

Đọc tiếp